När dras pengar från mitt kort?

Om du valt kortbetalning kommer pengarna att dras vid köptillfället.

Kommentarer

Powered by Zendesk