Köpevillkor - reklamation

Som kund har du rätt till reklamation enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ta kontakt med vår kundtjänst för att reklamera en vara. Kontakt måste ske inom skälig tid från det att du mottagit varan. Vid godkänd reklamation bekostar Let's deal eller säljande företag returpacksedel.

Kommentarer

Powered by Zendesk