Köpevillkor - missbruk

Vid missbruk av tjänsten reserverar Let’s deal sig rätten att stänga av användaren. Om så sker förfaller alla eventuella tillgodohavanden användaren har i form av Let’s deal-kronor. Användaren är skyldig att ersätta Let’s deal för eventuella kostnader som har uppkommit i samband med missbruket.

Kommentarer

Powered by Zendesk