Köpevillkor - tandläkarundersökning

Om inget annat står angivet kommer ditt allmänna tandvårdsbidrag, även omnämnt som ATB, inte påverkas av dealen. Skulle det vara så att kliniken använder hela eller delar av ditt allmänna tandvårdsbidrag ska detta tydligt framgå under dealens enskilda villkor. Nedan finner du en tabell på hur stort ditt allmänna tandvårdsbidrag är:

  • Upp till 29 år: 300 kr i bidrag varje år – du får spara max 2 bidrag.
  • 30 år – 74 år: 150 kr i bidrag varje år – du får spara max 2 bidrag.
  • 75 år och äldre: 300 kr i bidrag varje år – du får spara max 2 bidrag.

Under den specifika dealens villkor finner du information om hur stor andel av ditt ATB som kommer utnyttjas, samt eventuell tilläggsavgift om du inte har något innestående ATB.

Kommentarer

Powered by Zendesk