Jag vill pröva mitt ärende vidare

From 1 januari 2016 gäller ny lagstiftning om tvistlösning och Let's deal välkomnar kunder att kontakta ARN, allmänna reklamationsnämnden, om en reklamation inte godtas.

Detta för att säkerställa gott konsumentskydd. Let's deal deltar i tvistlösningsförfarandet hos ARN.

ARN kontaktas via http://www.arn.se/

Adress:
Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm

Kommentarer

Powered by Zendesk